เมล็ดเชีย คุณสมบัติและประโยชน์ของเชียซีด

Exploring the Nutritional Superiority and History of Organic Chia Seeds
อ่านแล้วพิมพ์ไปอ่านนะคะจะช่วยท่านให้มีสุขภาพดีคะ
สุขภาพดีขึ้นต่อทุกคน

History
 
วามเป็นมาดั้งเดิมทางประวัติศาสตร์

For centuries the Indians of the southwest and Mexico used these tiny seeds as a staple. They were considered a high-energy endurance food and records have been discovered as far back as the ancient Aztecs to verify this fact. It was said the Aztec warriors subsisted on the Chia Seeds during their conquests.
ชาวอินเดี่ยแดงทางใต้และแถวประเทศเม็กซิโกใช้เป็นเมล็ดยังชีพเพราะถือว่าได้พลังงานจากเมล็ดเล็กๆนี้

Chia Seed (pronounced, chee-a), was and is also a traditional food of the Tarahumara and Chumash people who live in and around the Copper Canyon area of Chiuahua, in the southwestern part of Mexico. They roast, crush, and mix the seeds with water to make the Gel, which give them a concentrated source of food energy. They call this mixture their running food.
ชาว
เม็กซิโกใช้เมล็ดนี้กินเพื่อเป็นพลังงานในการทำงาน ทำให้อิ่มทน จะได้ไม่หิว มีพลังการใช้งานตลอดวัน

Other Indians, running from the Colorado River area to the California coast to trade turquoise for seashells would only bring Chia Seeds for their nourishment.
ส่วนพวกอินเดียแดงใช้เมล็ดนี้กินตอนเดินทางไปทำงานในป่าเขาไกลๆเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า

Chia is familiar to most of us as a seed used for the novelty of the Chia Pet, clay animals, etc, with sprouted Chia Seeds covering most of their bodies. What many nutritionists, health care providers, and the general public have overlooked is the fact that Chia Seeds have extraordinary nutritional value and medicinal properties.
เราเห็นทางทีวี เชียเพท เขาเอามาทาติดก
ับกาวแตะบนตัวเซรามิคแล้วเม็ดเชียจะงอกเป็นต้นหญ้ารอบตัวเหมือนเป็นผมหรือขน

On a historical note; these tiny seeds were once valued so much that they were used as currency..
เขาให้คุณค่าเม็ดเชียเหมือนเงินตราไปแลกเปลี่ยนสินค้า จับจ่าย และอาหาร ปัจจัยในการดำรงชีวิต

The Chia plant is an attractive 4 - 6 ft. shrub, which bears spikes of vibrant blue flowers in the summer.
ต้นเชียร์สูง สี่ถึงหกฟุต มีดอกสีฟ้า จะมีดอกบานในฤดูร้อน

Fresh Chia Seeds are a rich source of calcium and hydrophilic colloids.
เม็ดเชียมีแคลเซียมและไฮโดรฟิริก คอลลอล สูง

Chia Seeds contain five times the calcium of whole milk. In 2 ounces of Chia Seeds, these are an average of 600 milligrams of calcium, In 2 ounces of whole milk, there are about 120 milligrams of calcium. Chia Seeds are also high in Boron, a mineral needed to digest calcium which helps to increase bone strength. Ask you dairy how much Boron there is in the milk you are buying.
มีแคลเซี่ยมห้าเท่ามากกว่าในนมสดหนึ่งแก้ว และมีโบรอนซึ่งช่วยในการซึมซาบของแคลเซี่ยมเข้ากระดูก
เมล็ดเชียร์มี แคลเซี่ยมสูงเพราะฉนั้นบำรุงกระดูก มีหกร้อยมิลลิกรัมต่อเมล็ดสองออนซ์

Hydrophilic colloids, (a watery, gelatinous, glue-like substance) form the underlying elements of all living cells. The importance of this fact cannot be over emphasized. Chia Seeds posse the property of readily taking up and giving off the substances essential to cell life. The precipitation (destruction) of hydrophilic colloids brought about during food processing can be a major factor in causing cell death.
ไฮโดรฟิริค คอลลอลมีลักษณะเป็นน้ำๆเหนียวๆคล้ายกรูหรือกาว อยู่ในเซลล์ที่มีชีวิต ในเชียซีดจะมีส่วนนี้มากหมายความว่าเราทานเชียซีดจะช่วยในการย่อยอาหาร ไม่ให้ร่างกายทำงานหนัก

Another important feature of Chia Seeds is their ability to hold up to twelve times their weight in water. This ability to hold on to this much water offers a person the ability to prolong hydration. Fluids and electrolytes provide the environment that supports the life of all the body's cells. The Chia Seeds concentration and composition are regulated, by the abundance of soluble fiber, to remain as constant as possible. With Chia seeds, you also retain moisture; regulate (bowel movements) more efficiently; and the bodies absorption of nutrients and body fluids is constant. Because there is a greater efficiency in the utilization of body fluids, the electrolyte balance is maintained.
เม็ดเชียอุ้มน้ำไว้ได้มาก ร่างกายจะไม่ขาดน้ำ สดชื่นไม่แห้งเหี่ยว และช่วยในการขับถ่าย ถ้าคนมีปัญหาก็จะเข้าสภาพไปห้องน้ำได้ดีขึ้น เป็นการระบายดีขึ้น

Example: Fluid and electrolyte imbalance occur when large amounts of fluids are lost as the result of vomiting, diarrhea, having a high fever, or more commonly from excessive sweating? The loss of extra cellular fluid occurs in these conditions. Intercellular fluid then shifts out of cells to compensate, causing an abnormal distribution of electrolytes across cell membranes. The result can be cellular malfunction. Retaining and efficiently utilizing body fluid maintains the integrity of extra cellular fluids; this also protects the intercellular fluid balance. The results can ensure normal electrolyte dispersion across cell membranes (electrolyte balance). This allows the body to maintain its fluid balance, resulting in normal cellular function.
การกินเชียซึ่งมีสภาพอุ้มน้ำทำให้ร่างกายไม่ทำงานหนักถ้าท่านท้องเสีย อาเจียร ร่างกายจะขาดน้ำ เชียซีดช่วยในสถานะการณ์นี้  คือมีประโยชน์คุมกว้างขึ้น

The foods we eat, in the raw state, consist largely of hydrophilic colloids. Cooking on the other hand, precipitates the foods colloidal integrity. This change in the colloidal state alters the hydration capacity of the food. What does this mean? Basically, it means that the more cooked food included in the diet, the less the body is able to depend on hydrophilic colloids to maintain cellular balance. This condition can also interfere with the bodies ability to absorb digestive juices. Uncooked foods contain sufficient hydrophilic colloids to keep gastric mucosa in the proper condition. But even with raw foods, they must first be partially broken down by the digestive juices. This is where the importance of chewing your food comes into play. All digestion begins in the mouth (digestive enzymes) and continues through the upper intestinal tract, to allow the gelatinous reaction to take place.
ช่วยย่อยอาหาร ทำให้ระบบการย่อยมีประสิทธิภาพ  คนเราถ้ากินพวกอาหารในสภาพดิบมีฮโดรฟิริก คอลลอล สูงแต่เราก็ไม่ได้ทานอาหารดิบทุกครั้ง

Because of this upper GI tract digestive process, those who suffer from slow digestion, gas formation, relaxed cardia or heartburn in which the burning is due to organic acids, rather than an excess of the normal hydrochloric acid, are usually restricted from eating raw foods. This condition can also frequently accompany chronic inflammation affecting such organs as the heart, lungs, gall bladder and appendix. When a hydrophilic colloid is incorporated with these foods, this condition may be alleviated.
คนที่มีปัญหาเรื่องระบบย่อย แกซ กระเพาะอาหารไม่ดี อาการจะดีขึ้นจากการกินเม็ดเชีย

The patient with gastric agony or nervous indigestion who complains of heartburn and/or vomiting four to five hours after eating is often helped because of the Chia Seeds ability to slow down digestion. There is a lessening of emptying time in the stomach and an improvement in gastric tone. This can also lessen the need for a strict dietary regimen for some people
คนที่ท้องอืดท้องเฟ้อหลังทานอาหารสี่ห้าชม.ถ้าทานน้ำเชียร์จะช่วยระบบย่อยอาหารครบสมบูรณ์ ค่อยย่อยและสารอาหารซึมซาบค่อยๆไป จะทานอาหารได้ทุกุอย่าง แม้แต่สิ่งที่เคยทานไม่ได้เพราะแกซ

There are several other hydrophilic foods available that offer these natural benefits. They are; cactus juice, beet juice, agar, edible seaweeds, and many proprietary preparations, which include silica gels, mucilaginous substance of vegetable origin, and are among colloids that have proven to be effective. Each one of the above mentioned substances have one or more drawbacks. Most of these items are either expensive, or they may produce toxic side effects. Many of them also have a bad taste. Some of them are not readily available during certain times of the year. Some have insufficient hydration capability, and some are almost totally indigestible. Adding fresh, organic Chia Seeds to the diet avoids all of these concerns.

Chia Seeds offer greater dietary flexibility. Chia seeds may be used in conjunction with almost any diet the doctor or nutritionist feels is necessary for the client. The Chia Seeds hydrophilic colloidal properties aid the digestion of any foods contributing to a patient suffering from a sour stomach. Even if a person has sensitivity to certain foods, they may be tolerated with less, and in some cases, no discomfort when a hydrophilic colloid is made a part of the diet.
เม็ดเชียช่วยลดปัญหาระบบการย่อย เรื่องน้ำย่อย ปากขมๆเพราะมีน้ำย่อยมาก

The positive effects on the digestion of nutrients in the upper portion of the gastrointestinal tract often lead people to puree their foods. They are seeking the benefits of hydrophilic colloids. Adding Chia Seeds to the diet may enable them to eliminate the necessity for pureeing. Even raw vegetables, green salads and fruits, which are restricted, may often be given to these patients with little or no discomfort.

Exactly why this is true may be puzzling; however, when we consider the possible effect of irritation on the nervous system in the gastrointestinal canal in this situation, it is reasonable to consider the fact that a less violent, slower, and a more balanced digestion may be able to quell the activity of the otherwise hyperactive gut. It is not unusual for a client to find these same foods, which formerly produced irritation, may frequently be continued without harm. Introducing hydrophilic colloids seem to offer a logical explanation when the client is able to find relief of from this nervous irritation.

Chia Seeds offer improved regularity. ช่วยระบบการขับถ่าย

The change a person experiences in the lower gastrointestinal tract when adding Chia Seeds to their diet is due to the increase of hydrophilic colloids in the digestive tract. This also explains the improvement in digestion that is taking place along the entire GI tract due these physiochemical improvements. The result is better assimilation of food and enhanced nutritional absorption while significantly extending necessary hydration. Improvements in regularity are a natural consequence of these changes.
ไฮโดรฟิริคคอลลอย ที่มีอยู่ในเมล็ดชึยร์ช่วยย่อยอาหาร ช่วยซึมซาบของสารอาหารดีเพราะย่อยดีด้วย เมื่อเป็นเช่นนั้น การขับถ่ายก็ดีขึ้นด้วย

Mix a heaping teaspoonful of Chia Seeds in an 8-ounce glass of water and leave it for approximately 30 minutes. When you return, you will have a glass full of gelatin (Chia Seed Gel). This gel-forming reaction is due to the soluble fiber content in the Chia Seeds. Researchers believe this same gel-forming phenomenon takes place in the stomach when foods containing these gummy fibers, known as mucilage's, are eaten. The gel that is formed in the stomach creates a physical barrier between carbohydrates and the digestive enzymes that break them down, thus slowing the conversion of carbohydrates into sugar. In addition to the obvious benefits for diabetics, this slowing down in the conversion of carbohydrates to sugar offers the ability of the body to improve its endurance. Carbohydrates can be a good source of fuel for energy .in our bodies. Prolonging their conversion into sugar stabilizes metabolic changes, diminishing the surge of highs and lows and creating a longer and more constant duration of energy
ช่
วยปรับสภาพในเรื่องแป้งและน้ำตาล ช่วยเรืองเบาหวาน อ่านรายละเอียดอธิบายประกอบในภาษาอังกฤษนะคะ วิธีทำเชียให้เป็นเจลลี่ ตักน้ำหนึ่งถ้วย แปด ออนซ์ เชียซีต 1 ช้อนชา คนให้ทั่วทิ้งไว้ 30 นาที ได้เชียเจล
นักวิจัยเชื่อว่าเจลที่เห็นนั้น ทำหน้าที่เป็นตัวประสานแป้ง กับกรดน้ำย่อย ช่วยย่อยอาหารได้สมบูรณ์แบบต่อเนื่องและค่อยๆเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล ซึ่งในกรณีนี้ดีสำหรับคนเป็นเบาหวาน และทำให้ร่างกายได้รับผลต่อเนื่องในพลังงานนานขึ้น   

Chia Seeds are a dieters Dream Food.
ป็นอาหารคนลดน้ำหนักเพราะทำให้อิ่มทนขึ้นเพราะเม็ดเชียอุ้มน้ำ พอกินไปแล้วจะกลายเป็นเจล ลักษณะคล้ายเม็ดบางรัก เวลาดื่มน้ำเชียร์ไปก็จะทำให้อิ่มด้วย เป็นการทำให้ไม่กินอาหารมากไปด้วยในตัวเลย

When you mix a teaspoonful of Chia Seeds in an 8-ounce glass of water and leave it for approximately 30 minutes, you will have a glass full of gelatin (Chia Seed Gel) when you return. This gel-forming reaction is due to the soluble fiber in the Chia Seeds. Researchers believe this same gel-forming phenomenon takes place in the stomach when food containing these gummy fibers, known as mucilage's, is eaten.
เจลที่เกิดจากเชียเรียกว่า มูซิลเลจ กากใยนี้ทำให้อิ่มนานขึ้น ช่วยคนที่ควบคุมน้ำหนัก หรือ ลดความอ้วน

Fresh, organic Chia Seeds are an effective food extender and calorie displacer: The optimum ratio of water to seed, for most recipes, is 9-part water to 1 part seed. One pound of Chia Seeds will make 10 pounds of Chia gel. I believe that because Chia Seed Gel displaces rather than dilutes the food it is added to, it can create more surface area and actually enhance the flavor of some foods. Chia Gel can also work as a fat replacement for many recipes. It can be used as a fat replacer in baked goods, breads, cookies, chocolate chip cookies, muffins, rolls, cakes, corn bread, home made corn and flour tortillas. Add Chia Seed Gel to anything you wish to reduce calories and saturated fat without compromising sensory appeal. I also encourage you to replace the refined sugar in our recipe with such products as Stevia and/or Xylitol.
เมล็ดเชียน
ี้มีประสิทธิภาพทำให้อิ่มนานขึ้น เมื่อแช่น้ำเมล็ดจากหนึ่งปอนด์จะได้เจลสิบปอนด์       สามารถใช้เจลปรุงอาหาร หรือ ทำของอบได้  

Chia Seeds have a high Essential Fatty Acid (EFA) content.
มีน้ำมันโอเมก้าสามสูงมาก มีประโยชน์ในระบบร่างกายหลายอย่าง มากจริงๆ

Another unique quality of organic Chia Seed is its high lipid (fat) content. Chia Seeds provide a rich vegetable source of essential omega-3 fatty acids. They have approximately three to ten times the oil concentrations of most grains and one and a half to two times the protein concentrations of many other grains. These lipids (fats), unsaturated fatty acids, are essential oils your body needs to help emulsify and absorb the fat soluble vitamins, A, D, E, & K. When there are plentiful amounts of alpha-linolenic acid sufficiently supplied to the body through the diet, docosahexaenoic acid (DHA) and arachidonic acids (AA) can be synthesized from linolenic acid.
ในเมล็ดเชียมีคุณสมบัติดีเด่นเพราะมีน้ำมันโอเมกาสาม มากกว่าน้ำมันในพวกเมล็ดธัญญพืชอื่น 3-10 เท่า และมีโปรตีนมาก 1/2 -2 เท่า มากกว่าอีกด้วย  น้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของร่างกาย เพื่อสุขภาพดี

โอเมก้าสามในเมล็ดเชียร์มีมาก เป็นน้ำมันที่ดีช่วยทำให้สุขภาพดี รักษาและป้องกันโรคหัวใจ

• ช่วยโรคหัวใจขาดเลือด ( Coronary Heart Disease )

• ลดไขมันในเลือดชนิดไตรกลีเซอร์ไรด์ ( Triglyceride )

• ลดความรุนแรงของโรคปวดข้อ รูมาตอยด์ ( Rhematoid Arthritis )

• บำรุงสมอง เพราะเซลล์สมองมีกรดไขมันชนิดนี้มาก จึงช่วยเสริมสร้างเซลล์
สมอง

ตรงนี้เห็นมากับดิฉัน เพราะทานมานานแล้ว ไม่ค่อยเจ็บข้อ หัวเข่า (ต้องบริหารร่างกายประกอบไปด้วย)
ผิวดูชุ่มชื้น ความแห้งดีขึ้นมาก  และไม่คันผิวเหมือนแต่ก่อน

Unsaturated fatty acids are important for respiration of vital organs and to make it easier for oxygen to be transported by the blood stream to all cells, tissues, and organs. They also help maintain resilience and lubrication of the cells and combine with protein and cholesterol to form the living membranes that comprise the cell wall..
มีน้ำมันแบบไม่ซึมซาบ พวกโอเมก้าสาม หกและเก้าจะช่วยนำอ๊อกซิเจ่นเข้าสู่กระแสเลือด เข้าเซลล์ และนำไปบำรุงอวัยวะภายใน ช่วยทำให้ฝาผนังของเซลล์ลื่น ยืดหยุ่น ผสมผสานกับโปรตีน คลอเรสเตอรอล ทำให้เซลล์แข็งแรง

Unsaturated fatty acids are essential for normal glandular activity; this is especially true of the adrenal glands and the thyroid gland. They also nourish the skin and are essential for healthy mucus membranes and nerves. The unsaturated fatty acids function in the body by cooperating with vitamin D to make calcium available to the tissues, assisting in the assimilation of phosphorus, and stimulating the conversion of carotene into vitamin A. Fatty acids are related to normal functioning of the reproductive system. Chia seeds contain beneficial long-chain triglycerides (LCT) in the right proportion to reduce cholesterol on arterial walls.
น้ำมันแบบไม่ซึมซาบ UFC เป็นองค์ประกอบสำคัญของต่ออะดรีนัลและต่อมไตรอยด์ และสำคัญต่อบำรุงผิวและบำรุงแผ่นเยื่อและระบบเส้นประสาท และยังทำงานกับไวตามินดีเพื่อนำแคลเซี่ยมซึมเนื้อเยื่อ พวกน้ำมันเหล่านี้สำคัญต่อระบบอวัยวะภายใน เชียซีดมีลองเชนด์ ไตรกรีเซอร์ไรด์ในสัดส่วนทีลดไขมันตีบตันจากผนังในเส้นเลือด

The Chia seeds are also a rich source of calcium as they contain the important mineral boron, which acts as catalyst for the absorption and utilization of the calcium by the body.

Chia Seeds Help Build Muscle
เสริมสร้างเซลและกล้ามเนื้อ

Chia Seeds are a natural source of the nutrients needed to build and restore muscle and tissue. Because of their physiochemical properties, they are able to support effective digestion, which is primary to cellular regeneration.
คุณสมบัตเชียเป็นอาหารเสริมบำรุงกล้ามเนื
้อ และเนื้อเยื่อช่วยเรื่องการเจิรญเติมโต การซ่อมแซมของเม็ดเซลล์

As a source of protein, the Seeds, after ingestion, are digested and absorbed easily. This results in a rapid transport of nutrients to the tissue for utilization by the cells. This efficient assimilation makes the Chia Seeds very effective when rapid development of tissue is needed; primarily during growth periods of children and adolescents. This feature can also be important for the growth and regeneration of tissue of a woman during pregnancy and lactation. I believe these qualities of the Chia Seeds can be of interest to all athletes, from runners to weight lifters, and all the other people in between.
ช่วยย่อยอาหาร มีการซาบซึมเข้าเชลล์ได้รวดเร็ว เด็กๆกำลังเติมโตเร็วใช้ทานเม็ดเชียจะดี คนท้องบำรุงเด็กในท้อง ดีกับคนบริหารร่างาย นักยกน้ำหนัก นักกีฬา

Making Chia Gel
การทานเชียในรูปเจล ดิฉันหยิบใส่ปากเคี้ยวก็ได้ เอามาป่นโรยอาหาร ใส่โยเกิด ใส่นมสด หรือแช่น้ำให้พองเหมือนเม็ดบางรักบ้านเรา(เมล็ดบางรักแก้ท้องผูก ไม่มีโอเมก้าสามคะ) คุณสามารถแช่แล้วใส่น้ำหวานแดงเล็กน้อย แต่ทางปล่าวๆก็ได้คะ ไม่ต้องใส่หวาน ถ้าแช่เจลแล้ว เก็บในตู้เย็นได้ สองอาทิตย์

ดิฉันได้โทรไปหาคนจำหน่ายส่ง เขาบอกว่าเขาก็กิน กินเจลวันละ หนึ่งในสามถ้วย ถ้าตวงเมล็ดก็ หนึ่งช้อนโต๊ะ คงจะพอใช้ได้ มากกว่าก็คงจะระบายดีขึ้นอีกหน่อย ดิฉันทานสองชต ได้คะ

To make Chia Gel, slowly add one third cup of Chia seeds to two cups of water, stir well to prevent clumping several times during the first few minutes (3 to 5 minutes), then place them in the refrigerator in a sealed jar (quart glass canning jar works great). Soaking the seeds at least 8 to 12 hours before use will offer a more nutritious product. Note; when you have a concern with the Chia Sees sticking to the side of the container or measuring cup, rinsing the container with a small amount of water will avoid this problem. Yield; about 17 ounces of Chia Gel.(Gel will keep up to 2 weeks).
แช่เม็ดเชีย เหมือนเม็ดบางรัก แล้วดื่ม   เชียเจล ใส่น้ำหวานนิดหน่อยก็ได้คะ ทานมาแล้ว

You can add the Gel to jams, jellies, hot or cold cereals, yogurts, mustard, catsup, tarter sauce, BBQ sauce, etc. Add the Chia Gel to any of the non-bake mentioned foods, mix well and taste to suite your needs. Use as a fat replacement, for energy and endurance, or for added great taste, by substituting the oil in your breads with Chia Gel. Top your favorite bread dough before baking with Chia Gel (for toping on baked goods, breads, cookies, piecrust, etc., decrease the water ratio to 6 parts water to 1 part Chia Seeds or one-third cup Chia Seeds to 12 ounces of water) for added shelf life

Healing With Chia Seeds
สมัยก่อนคนอินเดียแดงใช้ปะคบแก้แผลยิง แก้อักเสบในตา กินเชียเจลลดอาการท้องอืดเฟ้อไม่ย่อย กินเจลไปสองสามช้อนโต๊ะช่วยลดอาการได้ ผู้เขียนกล่าว

There are additional benefits from the Chia Seeds aside from the nutritive qualities when used as an ingredient. The Indians and missionaries of the early days used the Chia Seeds as a poultice for gunshot wounds and other serious injuries. They would pack the wounds with Chia Seeds to avoid infections and promote healing. If you place a seed or two in your eye, it will clean your eye and will also help to clear up any infection. Chia Seed Gel can also chase away heartburn in a matter of seconds. Just swallow two or three tablespoons of the Gel, that’s all I do when I slip up and go overboard with the hot stuff (hot peppers).

* When using filtered water, be sure you know the exact size of the Finale Filter in your appliance. Many water filters on the market today have a 20 micron Finale Filter that does not provide much protection against contaminants. I encourage you to only use filtered water with the Chia Seeds if your water filter has a 1 micron Finale Filter. Distilled water is a very practical alternative.

Seed Foods and Cancer Prevention
เมล็ดธัญญพืชต่างๆนี้ ป้องกันโรคมะเร็งได
้เพราะมีสารเรียกว่า โพรทรีส

Protease inhibitors are found in varying amounts in all seed foods. According to the research that has been done by Dr. Troll, Ph.D., professor of emvironmental medicine at New York University. His research has demonstrated there are effective for people to treat themselves in a non-toxic way to prevent cancer using seed foods. The key to this is the high content of protease inhibitors present in these foods. Protease inhibitors have the ability to attack and destroy free radicals that show up in the cell. They are a bit different than other anti-oxidants, yet they function in about the same fashion..
มีโพรทรีสเจอในเมล็ดธัญญพืช ซึ่งช่วยป้องกันมะเร็งได้

It’s almost impossible to avoid the toxins that can cause cancer today. They are in our food, our water, and in the air we breathe. Dr. Troll says; “Even if the oncogenes are triggered, the protease inhibitors do some of there best work in keeping malignant cells from multiplying and spread
มากมายที่คนใช้เมล็ดธัญญพืชป้องการเกิดมะเร็ง เพราะในเมล็ดพืชมีโพรทีสซึ่งป้องกันเซลล์มะเร็งไม่ให้เกิดและไม่ให้ขยายการเติมโต เชียร์ก็ม
ีประโยชน์เช่นกัน

Cancer prevention is another good reason to include Chia Seeds in your daily diet. I believe this is one of the most powerful and amazing foods to be introduced to us in a long time. I encourage you to read James Scheer’s book on Chia Seeds.
การป้องกันมะเร็งจึงควรใช้เมล็ดเชียเป็นอาหารเสริมประจำทุกวัน เป็นอาหารประเสริฐมาก แนะนำให้อ่านหนังสือของคุณเจมส์ เชียร์ เรืองเมล็ดเชีย

Can our Food be our Medicine?
อาหารที่เราบริโภคเป็นยาป้องกันได้ไหม?

In roughly the last twenty years, there has been a resurrection in the definition of medicine, a resurrection that amplifies the significance of our eating habits and our lifestyle. In this shift, we are rediscovering these facts; diet and lifestyle can be used for the prevention of illness and disease. I say, "rediscovering" because these same truths have held true since Hippocrates time. I believe he saw these same conditions when he declared; "Let your medicine be your food and your food be your medicine". What I find fasinating is the fact that Hippocrates made this statement well over 2000 years ago and it still holds true today.
การใช้อาหารเป็นยา เริ่มมานานแล้ว และก็ยังใช้ได้ตลอดมาทุกวันนี้

Now lets look at how a good measure of laughter, reasonable amounts of exercise, and a balanced (a reasonable combination of raw and processed foods) can become preventive medicine.
ถ้าคุณใช้ชีวิต อย่างที่ว่า มีอารมณ์ขัน บริหารร่างกายพอประมาณ กินอาหารในสภาพดิบบ้าง กินอาหารผ่านกระบวนการบ้าง นั่นก็คือการยาป้องกันโรค

Laughter, Exercise, a Positive Attitude, and your Diet can offer New Life…
การหัวเราะ การออกกำลังกาย การมีมีจิตใจที่ดีเป็นบวก  รวมทั้งการรู้จักการกินอาหารช่วยทำให้มีชีวิตที่ดี

Laughter can be your medicine. Researchers have recorded proof that laughter can boost the immune system. I have read several papers showing laughter as being an important factor in helping people overcome depression, chronic fatigue syndrome (CFS), cancer, etc. I can't help but feel this is one of the most overlooked breakthroughs in modern research.

Exercise: Several years of research have demonstrated the importance and value of exercise. There is no question about it being good medicine for the cardio-vascular system. It also improves muscle toning, flexibility, expelling of toxins, and for giving a feeling of well being (endorphins). Please note; it is not necessary to have special clothes or footwear to exercise. These items are nice to have; however, they don't contribute to your quality of health. Exercise machines are also nice to have and they often make attractive clothes hangers. You don't have to have any of these items to exercise. Desire, discipline, and a simple exercise program that fits your needs are your most important allies in this effort.

Positive Attitude: To express a positive attitude towards life is not only good medicine for you, its good medicine for those uou come in contact with. How does a person learn to express a positive attitude towards life? There are several technuques available today. One powerful example can be found in psychotherapy. It's knows as Emotional Freedom Therapy (EFT) EFT is the most effective therapy I've ever used. It helped me create a new attitude towards life that is positive and non-judgmental. I was able to acomplish this without changing any other conditions or situations (my loved ones, my friends, where I live, or my work) in my life. And with psychology being a life long interest, it also prompted me to become a certified psychotherapist.

Diet: Lastly, the most important medicine for the prevention of illness and disease is the diet. Focusing on these areas; laughter, exercise, a positive attitude, and your diet can help to stimulate and strengthen the immune system. A strong, resilient immune system is a vital component of a happy and healthy life.

Diet Related Deaths in the United States
การบริโภคในทางผิดเป็นสาเหตุของการตายในยูเอส

Since research has become an observable factor in our society, I'd like to point out some sobering statistics relating to diet. Reading this summary of research done over the past few years brings home a point that is difficult to disregard. This research has revealed that more than two thirds of all deaths in the United States are diet related. More than 50% of these deaths are caused from coronary occlusion, or blockage of the blood flow to the heart and/or the brain. These are all preventable deaths according to the Journal of American Medical Association (AMA). The Journal also published this conclusion in 1961; "All coronary occlusions can be eliminated by 97% through a vegetarian diet."

การตายของคนในยูเอส มากกว่าห้าสิบเปอร์เซนต์ตายด้วยเส้นเลือดอุดตันที่หัวใจ หรืออัมพาตที่หัวสมอง ส่วนนี้ที่สามารถป้องกันการเกิดขึ้นได้ถึง
97%ด้วยการกินอาหารมังสวิรัต จาก  Journal of American Medical Association (AMA). The Journal also published this conclusion in 1961

Here is some more research that doesn't get very much attention. It is a fact that fourteen hundred American's are dying of cancer every day. In the prestigious journal, Advances in Cancer Research, they concluded, "At present, we have overwhelming evidence... (that) none of the risk factors for cancer is...more significant than diet and nutrition.”
ในยูเอสมีคนที่จะตายด้วยโรคมะเร็ง 1400 คน ทุกวัน ในหนังสือเรื่องรีเสิชโรคมะเร็งบอกว่า
" เรื่องความเสี่ยงภัยจะเป็นมะเร็งนี้ไม่สำคัญกว่า การที่เราจะเรียนรู้เรื่องการบริโภค และความสำคัญของคุณค่าทางด้านโภชนาการเพื่อเป็นการป้องกัน"

Is changing your diet completely a must...?
การเปลี่ยนการกินอาหารแบบสมบูรณ์แบบหรือไง......?

I say; "No". This question of what might be a better diet can, at times, be emotionally charged. This is true because many people already have a significant emotional commitment to their present choice of nourishment. For this reason, making major changes in your diet may not be in your best interest. Instead, I encourage you to try adding Chia Seeds to your present diet and experiment with various recipes. It's quite possible you can achieve your goals without turning your life upside down. In this area, everybody is different and trial and error has proven to be the best approach. Why do I believe Chia Seeds offer a reasonable approach? 1.They can be included in your diet without making major changes in your eating habits are your recipes. 2. They can be eaten "raw" and they don't require becoming accustom to a new taste. 3. They are high in soluble fiber. In the up coming paragraphs are some facts to support my position.

การใช้เชียซีดเพิ่มขึ้นมาในอาหารที่ทานอยู่ประจำ ช่วยเป็นอาหารเสริมก็ได้ ซึ่งคุณอาจไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการกินมาก คุณก็สามารถใช้เประโยชน์จากเชียร์ซีดได้ การกินเมล็ดเชียร์ ได้หลายวิธี บด แช่เป็นเจล

Why is "Raw" so important?
กินอาหารในรูปดิบ ธรรมชาติเป็นส่วนที่สำคัญ

Whenever heat is applied to any monounsaturated or polyunsaturated fatty acid such as found in Chia Seeds, it changes from a "cis form" (horseshoe shape) to a trans fatty acid (straight shape) form (for a clear picture of what is happening. It's possible the body has no way to recognize this change and uses trans fatty acids along with the essential fatty acids when building new cells walls (essential fatty acids are the basic building blocks of all cell walls). Because of the change in shape, the trans fatty acids can create health problems for some people because the cell wall will actually have microscopic holes where the trans fatty acids are used in building the cell wall. This can leave the cell vulnerable to any pathogens present in the blood stream.

The American Heart Association has put polyunsaturated fatty acids (PUFA's) at the top of the list for the last ten years stating; "they are absolutely essential to good health".(1) The AHA's number one interest is preventing heart disease. To do this they encourage everyone to get an adequate supply of linoleic acid in their diet. Chia Seeds can provide this when they are eaten in the raw form (not exposed to any heat)

ทางฝ่ายหน่วยกิจโรคหัวใจ ให้ใช้น้ำมัน
PUFA มานานสิบปีเพราะเป็นการ ป้องกันโรคหัวใจ สาร ลิโนเรนิค ในน้ำมันในการปรุงอาหาร ให้เพียงพอ เช
ียร์ซีด มีคุณสมบัตนี้ จึงมีประโยชน์ถ้าใช้แบบไม่ถูกความร้อน

Chia Seeds (EFA's) are also good for the skin, hair, and the brain. In fact, the nutrients provided by the Chia Seeds are beneficial to every cell in the body.
โอเมก้าสามในเมล็ดเชียร์ช่วยทำให้ผิวดี ชุ่มชื้น ไม่แตกแห้ง ผมมีสภาพดึ รวมไปถึงมันสมอง ไปจนถึงเซลล์ของร่างกาย

Why A High Fiber Diet?
กากใยมีความสำคัญการบริโภค ?

One of the most important reasons would be to improve the amount of soluble fiber in your diet. "A high fiber diet has been shown to relieve everything from constipation to heart disease. Research also suggests it can play a powerful role in controlling blood sugar".** This increase in soluble fiber slows down the conversion of carbohydrates to sugar. With the presence of high amounts of soluble fiber in the digestive track, digestion is slowed down and the body is able to produce the insulin fast enough to prevent the familiar sugar highs and lows normally experienced with eating these foods.1
 
สิ่งที่สำคัญเรื่องกากใยอาหาร ซึ่งทำให้เราไม่ท้องผูก ไม่เป็นโรคหัวใจล้มเหลว ช่วยระบบน้ำตาลในโรคเบาหวานดีขึ้นโดยการปรับให้กรดอินสุลินออกมาปรับสภาพน้ำตาลในร่ายกายเร็วและเพียงพอ

References; The Magic of Chia, James f. Scheer  ก๊อปมาจากหนังสือเล่มนี

**James W. Anderson, M.D., professor of medicine and clinical nutrition at the University of Kentucky College of Medicine in Lexington.

หวังว่าคุณคงได้ประโยชน์จากหน้าเชียซีดนะคะ ส่วนตัวที่บ้านใช้แฟรกซีด และเมล็ดเชียมานานแล้ว ผลตรวจเลือดเป็นท
ี่น่าพอใจ ผลน้ำตาลก็ปกติ แนะนำให้ท่านที่มีปัญหาไขมันตีบตันและเบาหวานลองใช้สักระยะแล้วหาหมอตรวจเลื่อดดูผลว่าเป็นจริงหรือไม่  ดิฉันทานเพราะป้องกันไม่อยากมีปัญหานั่นเอง


ถ้าสนใจอยากทดลองติดต่อมาได้ ราคาถุงละ $15 หนึ่งปอนด์
ในบอสตันที่ร้าน Harvest CoOp at Center Square ตรงข้าม Wendy
ราคา ปอนด์ละ $25 แถว Bulk Section

แปลโดย ดรุณี สุรินทร์  

 

กลับบ้านแรก