Česká misie

 v Chicagu

 
 
  Úvodem
  Kontakt
  České bohoslužby
  Česká škola
  Služby misie
  Kulturní akce
  Hlasy národa
  Informace o misi
  Fotogalerie
 
 

 

Bohoslužby
  
Kostel Českých patronů
9415 Rochester Ave.
Brookfield, IL 60513
 
České mše svaté
neděle  - 10.30 dopoledne (po mši svaté oběd v klubu misie)
pondělí - 6.00 večer (po mši svaté modlitby za uzdravení, zvláště za drogově závislé)
úterý     - 6.00 večer
středa   - 10.00 dopoledne (po mši setkání seniorů, filmy, beseda, oběd) 
čtvrtek  - 6.00 večer (po mši od 6.30 do 7.30  adorace Nejsvětější svátosti)
pátek    - 6.00 večer  
sobota  - 6.30 večer (mše sv. s nedělní platností)
 
půl hodiny přede mší svatou vždy společná modlitba sv. růžence

 

Česká katolická misie sv.Cyrila a Metoděje v Chicagu

V NOVÉM KOSTELE

9415 Rochester Avenue, Brookfield, IL 60513

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Ogden Ave. mezi East Ave. a Maple Ave. odbočit na  Deyo Ave. 1 blok na jih

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

†

 

 

 

 

 
O VELIKONOCÍCHČESKÉ  BOHOSLUŽBY  
 
 

 

 

 

 

 

 

V České katolické misii svatých Cyrila a Metoděje

9415 Rochester Avenue, Brookfield, IL 60513

 

KVĚTNÁ  NEDĚLE

Sobota 24. března 2013 - 6.30 hod. večer

Neděle 24. března 2013 - 10.30 hod. dopoledne

Památka slavného Kristova vjezdu do Jeruzaléma

Svěcení ratolestí, zpívané Pašije - Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Lukáše

Slavnostní mše svatá

 

ZELENÝ  ČTVRTEK

Čtvrtek  28. března 2013 - 7.30 hod. večer

Slavná mše svatá na památku poslední večeře Páně

Umývání nohou vybraným mužům, po mši svaté společná adorace v Getsemanské zahradě

 

VELKÝ  PÁTEK

Den přísného postu
Pátek 29. března 2013 - 7.30 hod. večer

Památka umučení Páně

Zpívané Pašije - Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana

Uctívání svatého kříže, svaté přijímání

 

VELIKONOČNÍ  VIGILIE

Slavnost  Kristova zmrtvýchvstání
Sobota 30. března 2013 - 7.30 hod. večer

Svěcení ohně a slavnost velikonoční svíce, bohoslužba slova - četba z Písma svatého

Starého a Nového zákona, svěcení křestní vody, slavná obnova křestních slibů,

mše svatá zakončená slavnostním požehnáním,

chvalozpěv Vesel se nebes Královno, svěcení velikonočních pokrmů

 

VELIKONOČNÍ  NEDĚLE

Boží hod velikonoční - Neděle 31. března 2013
10.30 hod. dopoledne

Slavnostní mše svatá. Svěcení velikonočních pokrmů.

 

*  *  *

Každý den před obřady je možno si vykonat svatou zpověď.

 

Bližší informace podá: Mons. Dušan Hladík

Telefon (708) 255 - 5117   Mobil (708) 533 - 1050

 


 
 
© V.H. productions