Česká misie

 v Chicagu

 
 
  Úvodem
  Kontakt
  České bohoslužby
  Česká škola
  Služby misie
  Kulturní akce
  Hlasy národa
  Informace o misi
  Fotogalerie
 

 

 
 
Českou misii v Chicagu vede:
Mons. ThDr. Dušan Hladík
 
Umístění České misie v Chicagu:
9415 Rochester Avenue
Brookfield, Illinois 60513, USA
 
Spojení na Českou misii:
Tel. + fax:  708 – 255 5117
Mobil:        708 – 533 1050
 
E-mailová adresa:
velehradchicago@comcast.net
 
Webová adresa:
http://velehradchicago.home.comcast.net
 
 
© V.H. productions